WWW.TECTONICPUZZEL.EU

ONLINE PUZZELS

suguru puzzle   tectonic puzzel

SUM FRAME SUDOKU OPLOSSEN

Sum Frame Sudoku ook gekend onder de naam Outside Sum Sudoku is een bijzondere variant.

Deze puzzel bestaat uit een leeg raster. Getallen buiten het rooster zijn gelijk aan de som van de eerste drie getallen in de overeenkomstige rij of kolom in de opgegeven richting.1
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  


SUM FRAME SUDOKU KIEZEN
Begin: U start automatisch met de 1ste sudoku van niveau 1.
Puzzel kiezen: Via NIV kies uit puzzel van niveau 1. Bij OEF selecteer je een puzzel van 1 tot 10. Klik dan op START.

HULP BIJ HET OPLOSSEN
RANDGETALLEN: Rond het veld vind je de RANDGETALLEN. Deze zijn de SOM van de cijfers in de 1ste drie vakken.
KOLOM 2: In kolom 2 vind je de ontbrekende cijfers voor die betreffende rij.
Rij 2: In rij 2 vindt je de ontbrekende cijfers voor die bepaalde kolom.
BLOK (1-9): Bovenaan links zijn 9 vakken met de ontbrekende cijfers van de 9 grote blokken. Bij oef 1 van niv 1 vind je voor blok 6 de ontbrekende cijfers 2, 4, 6 en 9.
Aantal per cijfer: Bovenaan zie je hoe vaak een cijfer al is ingevuld en waar. Bij oef 1 van niv 1 vind je cijfer 3 terug in de blokken 1, 6 en 9.

OUTSIDE SUDOKU INVULLEN
Cijfer(s) kiezen: Kies links (=1ste kolom) op het cijfer of de cijfers die je wil invullen en klik dan op het sudokuveld van jouw keuze.
Klik op een cijfer en dan op het "lege vak" (links onder) om dat cijfer klein weer te geven.
Knop ✓: Klik op de knop met om de puzzel te controleren. Al de juiste cijfers worden GROEN net als de begincijfers en kunnen niet meer veranderd worden.
Knop OPL: Klik op de knop met OPL om de oplossing van de puzzel te tonen.