WWW.TECTONICPUZZEL.EU

ONLINE PUZZELS

suguru puzzle   tectonic puzzel

SUM FRAME SUDOKU OPLOSSEN

Sum Frame Sudoku ook gekend onder de naam Outside Sum Sudoku is een bijzondere variant.

Deze puzzel bestaat uit een leeg raster. Getallen buiten het rooster zijn gelijk aan de som van de eerste drie getallen in de overeenkomstige rij of kolom in de opgegeven richting.1
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  
9                  


FRAME SUDOKU KIEZEN
Begin: U start automatisch met de 1ste sudoku van niveau 1.
Puzzel kiezen: Via NIV kies je uit 5 niveaus van makkelijk tot moeilijk. Bij OEF selecteer je een sudoku van 1 tot 200. Klik dan op START.

HULP BIJ HET OPLOSSEN
ABC / abc: Klik op kolomletter (bv. b) of rijletter (bv. D) om die kolom of rij in te kleuren. Klik op een vak in het SUDOKUVELD om de kleurlijnen te verwijderen.
ABC (cijfers): Naast elke RIJLETTER (bv. F) vind je de ontbrekende cijfers voor die rij. Bij oef 1 van niv 1 vind je naast rij "F" de ontbrekende cijfers 1, 3, 4 en 9.
abc (cijfers): Onder elke KOLOMLETTER (bv. e) vind je de ontbrekende cijfers voor die kolom. Bij oef 1 van niv 1 vind je onder kolom "e" de ontbrekende cijfers 1, 3, 4, 6 en 7.
BLOK (1-9): Bovenaan links zijn 9 vakken met de ontbrekende cijfers van de 9 grote blokken. Bij oef 1 van niv 1 vind je voor blok 6 de ontbrekende cijfers 2, 4, 6 en 9.
Aantal per cijfer: Bovenaan zie je hoe vaak een cijfer al is ingevuld en waar. Bij oef 1 van niv 1 vind je cijfer 3 terug in de blokken 1, 6 en 9.

SUM FRAME SUDOKU INVULLEN
Cijfer(s) kiezen: Kies links naast de hoofdletters op het cijfer of de cijfers die je wil invullen en klik dan op het sudokuveld van jouw keuze.
Knop ✓: Klik op de knop met om de puzzel te controleren. Al de juiste cijfers worden GROEN net als de begincijfers en kunnen niet meer veranderd worden.
Knop OPL: Klik op de knop met OPL om de oplossing van de puzzel te tonen.