WWW.TECTONICPUZZEL.EU

ONLINE PUZZELS

suguru puzzle   tectonic puzzel

WINDOKU SUDOKU OPLOSSEN

Bij een Windoku moeten 4 extra gekleurde blokken de cijfers 1 tot 9 bevatten. U vindt deze puzzel ook terug onder de naam Four-Box Sudoku of Hyper Sudoku.


a b c d e f g h i
1 A
2 B                  
3 C                  
4 D                  
5 E                  
6 F                  
7 G                  
8 H                  
9 I                  
NIV   OEF


WINDOKU PUZZEL KIEZEN
Begin: U start automatisch met de 1ste sudoku van niveau 1.
Puzzel kiezen: Via NIV kies je uit 4 niveaus van makkelijk tot moeilijk. Bij OEF selecteer je een sudoku van 1 tot 10. Klik dan op START.

HULP BIJ HET OPLOSSEN
ABC / abc: Klik op kolomletter (bv. b) of rijletter (bv. D) om die kolom of rij in te kleuren. Klik op een vak in het SUDOKUVELD om de kleurlijnen te verwijderen.
ABC (cijfers): Naast elke RIJLETTER (bv. F) vind je de ontbrekende cijfers voor die rij. Bij oef 1 van niv 1 vind je naast rij "F" de ontbrekende cijfers 1, 3, 4 en 9.
abc (cijfers): Onder elke KOLOMLETTER (bv. e) vind je de ontbrekende cijfers voor die kolom. Bij oef 1 van niv 1 vind je onder kolom "e" de ontbrekende cijfers 1, 3, 4, 6 en 7.
BLOK (1-9): Bovenaan links zijn 9 vakken met de ontbrekende cijfers van de 9 grote blokken. Bij oef 1 van niv 1 vind je voor blok 6 de ontbrekende cijfers 2, 4, 6 en 9.
Aantal per cijfer: Bovenaan zie je hoe vaak een cijfer al is ingevuld en waar. Bij oef 1 van niv 1 vind je cijfer 3 terug in de blokken 1, 6 en 9.
Extra blokken: U vindt onderaan de ontbrekende cijfers van de 4 extra WINDOKU BLOKKEN. Van links naar rechts vindt u blok "links boven", "links onder", "rechts boven" en "rechts onder".

WINDOKU INVULLEN
Cijfer(s) kiezen: Kies links naast de hoofdletters op het cijfer of de cijfers die je wil invullen en klik dan op het sudokuveld van jouw keuze.
Knop ✓: Klik op de knop met om de puzzel te controleren. Al de juiste cijfers worden GROEN net als de begincijfers en kunnen niet meer veranderd worden.
Knop OPL: Klik op de knop met OPL om de oplossing van de puzzel te tonen.